Sandbakken Barnehage

Dagsrytme

 

For at barna skal ha oversikt over dagen er en noenlunde fast dagsrytme viktig.

Men en fast dagsrytme må ikke bli til hinder for fleksibilitet og spontanitet. Barna skal

kunne påvirke dagen. Dagen bør romme ulike aktiviteter, og gi mulighet for mange og

gode opplevelser. Leken skal ha stor plass. Under følger en skisse for hvordan en dag i barnehagen kan være:

Kl. 07.30

Barnehagen åpner

Ca. 08.30 - 09.00

Frokost

Ca. 09.00 - 11.15

Lek og aktiviteter

Ca. 11.15 - 11.30

Opprydding

Ca. 11.30 - 12.00

Samlingsstund

Ca. 12.00 - 12.45

Måltid

Ca. 12.45 - 13.30

Påkledning for utelek

Ca. 13.30

Utelek

Ca. 15.00

Fruktmåltid

Kl. 16.30

Barnehagen stenger

Hvor mye vi er ute avhenger av årstider og vær.

Sovetid for de yngste reguleres etter individuelle behov og foreldres ønsker.

Sandbakken Barnehage

Kvenildvegen 3B

7072 Heimdal

Åpningstider

Mandag til fredag

07.30 - 16.30

Tlf: 72 88 78 17

 

Copyright: Sandbakken Barnehage 2015

Webansvarlig: Kim Jørgen Lillebo