Sandbakken Barnehage

Grønt flagg

 

Hva er Grønt Flagg?

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler.

Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring.

Grønt Flagg er ett virkemiddel for å innføre miljøledelse og en drivkraft for miljøundervisning (Education for sustainable Development - ESD).

Skolene og barnehagene organiserer miljøarbeidet og jobber med miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer i henhold til miljøhandlingsplaner utarbeidet av enheten.

Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget og får et miljøsertifikat til å henge på veggen.

Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen. Hvert år må det derfor sendes inn søknad om fornyet sertifisering. Dette sikrer kontinuitet i miljøarbeidet.

 

 

Dokumenter for nedlasting:

 

 

Sandbakken Barnehage

Kvenildvegen 3B

7072 Heimdal

Åpningstider

Mandag til fredag

07.30 - 16.30

Tlf: 72 88 78 17

 

Copyright: Sandbakken Barnehage 2015

Webansvarlig: Kim Jørgen Lillebo