Sandbakken Barnehage

Om Sandbakken Barnehage

 

Eierforhold:

Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som eies og drives av Randi Viken.

Beliggenhet og lokaler:

Vi holder til i Kvenildveien på Heimdal, i sokkelen til Randis hus. Barnehagen har egen avskjermet uteplass. Lekeareal inne er på ca 95 kvadratmeter, mens ute står ca 500 kvadratmeter til disposisjon.

Barnehagens nærmiljø:

I barnehagens nærmiljø ligger Løvåsen, vårt faste turterreng. Hit tar vi turerr, stort sett hver uke til alle årstider. I tillegg benyttes fotballbanen ved Bredablikk skole og skøytebane samme sted om vinteren. Heimdal sentrum med bibliotek, butikker, bank og postkontor er også en del av vårt nærmiljø. Gangavstand til både buss og tog.

Åpningstid:

Vi åpner døra kl 07.30 og stenger for dagen kl 16.30.

Ferier:

Vi holder åpent 11 måneder i året, og har sommerstengt 3 uker i juli. Stengt Jul og påske.

Ansatte:

En styrer/ førskolelærer med mastergrad i førskolepedagogikk, og to assistenter.

Barnegruppa:

Barnehagen har inntil 15 plasser for barn i alderen 1 – 6 år. Vi har både hel – og deltplasser. Vi gjør vårt beste for å oppfylle ønsker.

Kontingent:

Barnehagen følger sentrale satser for kontingent og betales for 11 måneder i året. Matpengene dekker all mat og drikke i løpet av barnehagedagen. Vi ber kun om matpakke til turer.

Forsikringer:

Alle i barnehagen er forsikret i Gjensidige, gjennom Private Barnehagers Landsforbund. Forsikringen gjelder hele døgnet. For mer informasjon les infoskrivet "Barneulykke heltid" her.

Internkontroll:

Vi følger forskriftene for internkontroll med hensyn til bl a helse miljø og sikkerhet, brannvern og produktkontroll, og har egne rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsene.

Barnehagens historie:

Sandbakken barnehage startet opp 1. november 1985.

Vårt syn på barnehage, barn og barndom:

Vi ser på barndommen som en livsfase med egenverdi. Barndom er vekst ut fra egne forutsetninger. Barndom kan ikke forseres, den kan ikke taes igjen, den skal få ta sin tid. Barnehagen må være en del av den gode barndommen. Barnehagen må også verne om barnas frie rom, barnehagen er barnas arena.

Barns rett til medvirkning:

Barn i barnehage har lovfestet rett til å medvirke over barnehagedagen sin. Dette legger vi stor vekt på i sandbakken barnehage.

 

NBR - Nasjonalt barnehageregister

Trykk her for å komme til NBR

Sandbakken Barnehage

Kvenildvegen 3B

7072 Heimdal

Åpningstider

Mandag til fredag

07.30 - 16.30

Tlf: 72 88 78 17

 

Copyright: Sandbakken Barnehage 2015

Webansvarlig: Kim Jørgen Lillebo