Om oss

Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage som holder til på Heimdal, i Trondheim. Vi har inntil 15 plasser fra 1 år, og tilbyr både heltid- og deltidsplasser. Barnehagen startet opp 1. november 1985 og eies å drives av Randi Viken.


Døgnrytme

Vi holder til i Kvenildveien på Heimdal, i sokkelen til Randis hus. Barnehagen har egen avskjermet uteplass. Lekeareal inne er på ca 95 kvadratmeter, mens ute står ca 500 kvadratmeter til disposisjon. Vi åpner døra kl 07.30 og stenger for dagen kl 16.30.


I barnehagens nærmiljø ligger Løvåsen, vårt faste turterreng. Hit tar vi turerr, stort sett hver uke til alle årstider. I tillegg benyttes fotballbanen ved Bredablikk skole og skøytebane samme sted om vinteren. Heimdal sentrum med bibliotek, butikker, bank og postkontor er også en del av vårt nærmiljø. Gangavstand til både buss og tog.


Vi holder åpent 11 måneder i året, og har sommerstengt 3 uker i juli. Stengt Jul og påske. Barnehagen har inntil 15 plasser for barn i alderen 1 – 6 år. Vi har både hel – og deltplasser. Vi gjør vårt beste for å oppfylle ønsker.


Barnehagen følger sentrale satser for kontingent og betales for 11 måneder i året. Matpengene dekker all mat og drikke i løpet av barnehagedagen. Vi ber kun om matpakke til turer. Alle i barnehagen er forsikret i Gjensidige, gjennom Private Barnehagers Landsforbund. Forsikringen gjelder hele døgnet. For mer informasjon les infoskrivet"Barneulykke heltid" her.


Vi følger forskriftene for internkontroll med hensyn til bl.a. helse miljø og sikkerhet, brannvern og produktkontroll, og har egne rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsene.


Vi ser på barndommen som en livsfase med egenverdi. Barndom er vekst ut fra egne forutsetninger. Barndom kan ikke forseres, den kan ikke taes igjen, den skal få ta sin tid. Barnehagen må være en del av den gode barndommen. Barnehagen må også verne om barnas frie rom, barnehagen er barnas arena. Barn i barnehage har lovfestet rett til å medvirke over barnehagedagen sin. Dette legger vi stor vekt på i sandbakken barnehage.


NBR - Nasjonalt barnehageregister

Trykk her for å komme til NBR


For at barna skal ha oversikt over dagen er en noenlunde fast dagsrytme viktig. Men en fast dagsrytme må ikke bli til hinder for fleksibilitet og spontanitet. Barna skal kunne påvirke dagen. Dagen bør romme ulike aktiviteter, og gi mulighet for mange og gode opplevelser. Leken skal ha stor plass. Under følger en skisse for hvordan en dag i barnehagen kan være:


Kl. 07.30 - Barnehagen åpner

Ca. 08.30 til 09.00 - Frokost

Ca. 09.00 til 11.15 - Lek og aktiviteter

Ca. 11.15 til 11.30 - Opprydding

Ca. 11.30 til 12.00 - Samlingsstund

Ca. 12.00 til 12.45 - Måltid

Ca. 12.45 til 13.30 - Påkledning for utelek

Ca. 13.30 - Utelek

Ca. 15.00 - Fruktmåltid

Kl. 16.30 - Barnehagen stenger


Hvor mye vi er ute avhenger av årstider og vær.

Sovetid for de yngste reguleres etter individuelle behov og foreldres ønsker.


Mauren
Jeg er unik
Et barn
10 Foreldrevettregler

Grønt flagg

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler.


Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Grønt Flagg er ett virkemiddel for å innføre miljøledelse og en drivkraft for miljøundervisning (Education for sustainable Development - ESD).


Skolene og barnehagene organiserer miljøarbeidet og jobber med miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer i henhold til miljøhandlingsplaner utarbeidet av enheten.


Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget og får et miljøsertifikat til å henge på veggen.

Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen. Hvert år må det derfor sendes inn søknad om fornyet sertifisering. Dette sikrer kontinuitet i miljøarbeidet.


Dokumenter for nedlasting:

- Grønt Flagg sertifisering 2021 (22.02.2021)

- Evaluering Grønt Flagg Sertifisering 2021

- Søknad Grønt Flagg sertifisering 2021